Bezpieczeństwo w magazynie – najważniejsze informacje.

Temat bezpieczeństwa pracy jest niezwykle ważny w przypadku magazynów. Bez względu na to, czy jest to zwyczajna hala namiotowa czy bardziej zaawansowana technologicznie hala ocieplana, trzeba wiedzieć, jak wprowadzić najważniejsze zasady bhp i ppoż. w życie. Przedstawiamy najważniejsze informacje, które pomogą uporządkować wiedzę z zakresu systemów bezpieczeństwa w hali magazynowej.

BHP i ppoż. w magazynie – dlaczego są tak istotne

Według danych GUS-u, w 2019 roku najczęstszym wypadkiem przy pracy było zderzenie z nieruchomym obiektem. Niewiele mniej powszechne było obciążenie fizyczne pracownika oraz kontakt z prądem i niebezpiecznymi substancjami. Powody takich zdarzeń to głównie nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, nieprawidłowa organizacja stanowiska pracy oraz nieodpowiednie zabezpieczenia. Warto mieć świadomość tego, że stosowanie się do przepisów bhp i ppoż. pozwala nie tylko zminimalizować ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia, ale też wpływa na większą ergonomię i lepsze efekty pracy.

Systemy bezpieczeństwa w hali magazynowej

Kompleksowa ochrona bezpieczeństwa pracowników w hali magazynowej, a więc wdrożenie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) oraz ochrony przeciwpożarowej (ppoż.), obejmuje kilka aspektów. Najważniejsze z nich to organizacja przestrzeni, wyznaczanie stref w magazynie oraz ochrona przeciwpożarowa.

Organizacja przestrzeni

Aby magazyn był bezpieczny dla pracowników, musi zostać odpowiednio zorganizowany. W tym celu należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe oznakowanie całej powierzchni magazynowej. Znaki ewakuacyjne, informacyjne, przeciwpożarowe, elektryczne oraz znaki ostrzegawcze bhp to podstawa. Do oznakowania służą też słupki i pachołki, wyznaczające poszczególne strefy. Kolejną ważną kwestią jest przestrzeganie odpowiedniego obciążenia regałów. W przypadku piętrowych magazynów ta zasada dotyczy również stropów i podłóg. Trzeba też pamiętać o zabezpieczeniu m.in. instalacji elektrycznych czy progów zwalniających w taki sposób, aby dla nikogo nie stanowiły zagrożenia.

Wyznaczanie stref w magazynie

Każda hala magazynowa musi być podzielona na poszczególne strefy. Wyznaczając ciągi komunikacyjne dla pracowników należy uwzględnić wymagane szerokości – min. 0,75 m w przypadku trasy jednokierunkowej oraz min. 1 m dla dwukierunkowej.

Wydzielając strefy, trzeba zadbać o ich odpowiednie oznakowanie ostrzegające przed ewentualnymi zagrożeniami. Dotyczy to zwłaszcza schodów, krawędzi ramp, filarów oraz przestrzeni w pobliżu regałów. W tym celu stosuje się znaki ostrzegawcze bhp, taśmy znakujące w czerwono-białe lub żółto-czarne pasy, słupki i pachołki. Aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo pracy w każdej ze stref magazynu, warto zastosować progi zwalniające i odbojnice. Koniecznie trzeba przy tym pamiętać o właściwym oznakowaniu ostrzegawczym każdej takiej instalacji.

Ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo w magazynie w dużym stopniu zależy od właściwej ochrony przeciwpożarowej. Istotnymi elementami zabezpieczenia ppoż. są: gaśnica, przeciwpożarowe drzwi, bramy, kurtyny i oddzielenia. Zastosowanie ich należy uzależnić od wielkości magazynu oraz rodzaju składowanych towarów. Bez względu na te dwa aspekty, podstawą jest umieszczenie znaków i tablic przeciwpożarowych, które umożliwią np. sprawne odnalezienie sprzętu gaśniczego. Aby można było wymagać od pracowników, by przestrzegali zasad ppoż, konieczne jest zorganizowanie dla nich szkolenia z tego zakresu.

Co jeszcze wpływa na bezpieczeństwo w magazynie?

Oprócz wymienionych systemów bezpieczeństwa w hali magazynowej, jest jeszcze kilka istotnych elementów, które mają nie mniejsze znaczenie w zakresie bezpieczeństwa pracy. Są nimi:

  • ochrona fizyczna i monitoring,
  • zabezpieczenie transportowanych ładunków,
  • odpowiednie oświetlenie,
  • systematyczne kontrole bezpieczeństwa,
  • szkolenia dla pracowników,
  • przestrzeganie norm i zasad przez pracowników.

Bezpieczeństwo w magazynie – podsumowanie

Na kompleksowe bezpieczeństwo pracowników magazynów składa się wiele czynników. Nie można pominąć żadnego z nich, aby ochrona zdrowia i życia była maksymalnie zapewniona, przy jednocześnie wysokiej efektywności pracy. Techniczne systemy bezpieczeństwa są niezwykle ważne, ale nie należy zapominać o czynniku ludzkim. Właściwe przeszkolenie pracowników oraz egzekwowanie od nich przestrzegania określonych norm i zasad, pozwoli stworzyć optymalne warunki do wykonywania obowiązków zawodowych w hali magazynowej.