Działka pod budowę hali – co warto sprawdzić przed zakupem?

Spis treści:

  1. Zanim kupisz grunt pod budowę hali…
  2. Lokalizacja działki.
  3. Stan prawny działki.
  4. Uzbrojenie działki.
  5. Przygotowanie terenu pod budowę hali – kolejne kroki.

Wiedza o procedurach i wymogach dotyczących gruntu pod inwestycję budowlaną nie jest powszechna. I nic w tym dziwnego, temat ten nie dla każdego jest codziennością. Przygotowanie terenu pod budowę hali magazynowej czy hali sportowej to proces, który tak naprawdę zaczyna się jeszcze przed zakupem działki inwestycyjnej. I jak to proces – przeciąga się i może wiązać się z komplikacjami.

Aby uniknąć niepotrzebnego stresu, warto wiedzieć, czego się spodziewać na każdym etapie działań: zakupu działki budowlanej, przygotowaniach terenu pod budowę oraz budowie fundamentów hali. Ponieważ temat jest obszerny, podzieliliśmy go na trzy części. W tej podpowiemy ci, na co zwrócić uwagę wybierając działkę pod budowę hali.

Poniżej znajdziesz wskazówki, które pomogą ci uzbroić się w przydatną wiedzę. Czytaj dalej!

Zanim kupisz grunt pod budowę hali…

Grunt to przygotowanie.

Do wyboru terenu pod budowę warto przygotować się równie skrupulatnie jak do wyboru hali. Od czego zacząć? Najlepiej od spraw formalnych i prawnych, takich jak:

Lokalizacja działki


Umiejscowienie działki inwestycyjnej to jedna z najważniejszych kwestii, i to od niej sugerujemy zacząć.
W zależności od biznesu, którym się zajmujesz i od przeznaczenia hali, którą chcesz postawić, różne lokalizacje działki mogą okazać się najlepsze.

Warto sprawdzić, czy do wybranego terenu jest odpowiedni dojazd. Doprowadzona infrastruktura drogowa ułatwi dotarcie na miejsce ekipie budowlanej, a po instalacji hali – pracownikom, klientom i firmom spedycyjnym. Dodatkowo zwróć uwagę czy usytuowanie, dojazd i gabaryty działki umożliwią wykonanie prac budowlanych. Dobrze skomunikowana i łatwo dostępna działka to połowa sukcesu. Drugie pół to…

Stan prawny działki

Czy na wybranym przez ciebie terenie można w ogóle postawić halę? Dowiesz się tego sprawdzając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w skrócie MPZP), który dostępny jest w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta. Obecność MPZP to gwarancja, że nie będzie problemów z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Z planu wywnioskujesz jaka jest dopuszczalna zabudowa na wybranym przez ciebie terenie, jej wymiary czy sposób usytuowania na działce. Plan pozwoli ci również ocenić, w jakim stopniu musisz dostosować swoje plany budowlane do jego wymagań.

Jeśli nie ustanowiono MPZP dla wybranego przez ciebie obszaru, może to oznaczać, że nie postawisz tam hali. Aby się upewnić, uzyskaj w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta decyzję o warunkach zabudowy. Urząd poinformuje cię jakie warunki muszą być spełnione, aby decyzja została wydana.

Decyzji nie otrzymasz w przypadku, gdy:

  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest w opracowaniu. Wtedy wniosek o wydanie decyzji zostanie zawieszony, a warunki zabudowy poznasz dopiero po udostępnieniu gotowego MPZP,
  • żadna z działek dostępnych z tej samej drogi publicznej jest niezabudowana,
  • zabudowa obecna na okolicznych działkach uniemożliwia określenie wymagań dla zabudowy w interesującym ciebie obszarze
  • działka leży na terenach zalewowych, znajduje się na obszarze chronionym przyrodniczo lub jest terenem rolnym I i II klasy

Oznacza to, że „wracasz na początek kolejki” i zaczynasz poszukiwania działki pod budowę hali od początku.

Co ważne, obecność MPZP nie oznacza, że każda objęta nim parcela staje się automatycznie działką budowlaną. Dotyczy to np. działek rolnych, które po ustanowieniu planu zagospodarowania przestrzennego nadal pozostają działkami rolnymi. Ustanowienie MPZP oznacza jedynie, że można zmienić przeznaczenie działki rolnej na inne. Odrolnienie działki jest osobnym procesem. Zależnie od klasy gruntów rolnych, ich lokalizacji (w granicach miasta lub poza miastem) oraz wielkości, wiąże się on z dodatkowymi opłatami i oczywiście wydłużonym czasem załatwiania wszystkich formalności.

Czego jeszcze polecamy dopilnować?

Uzbrojenie działki

Jeśli działka inwestycyjna, na której chcesz wybudować halę, jest objęta MPZP i jest przeznaczona pod budowę, miasto lub gmina musi zapewnić możliwość przyłączenia działki do sieci. Takie wymagania stawia Prawo Budowlane. Dobrze jest się zorientować, czy sama posesja jest już uzbrojona w stosowne przyłącza, czy trzeba będzie je doprowadzić.

Dotychczas poprowadzenie przyłączy zawsze wiązało się z wydatkami. Koszt uzbrojenia działki budowlanej zależał od ilości przyłączy, zakresu robót, odległości, w jakiej znajdują się media od posesji, a także parametrów technicznych przyłączy.

Po zmianach w Ustawie – Prawo Budowlane, obowiązujących od 19 września 2020 roku, przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjne nie mają prawa pobierać opłat za wydanie warunków przyłączenia do sieci, ich zmianę czy aktualizację, a także dołączenie do sieci i odbiór wykonanych przyłączy.

Uzbrojenie działki budowlanej pod budowę hali powinno obejmować przyłącze prądu oraz przyłącza wodne i kanalizacyjne, wraz z kanalizacją deszczową.

Doprowadzając prąd na teren inwestycji, oceń jaką moc przyłącza potrzebujesz. Zorientuj się również – u gestora sieci elektrycznej – czy na danym terenie istnieje możliwość zasilania hali magazynowej, hali przemysłowej lub hali produkcyjnej. Przed rozpoczęciem budowy warto również złożyć wniosek o pozwolenie na tymczasowe zasilanie placu budowy. Inaczej pozostanie ci korzystać z drogiego agregatora prądotwórczego podczas instalacji hali.

O kanalizacji deszczowej wspominamy nie bez przyczyny. Z naszego doświadczenia wynika, że większość działek inwestycyjnych nie posiada zaprojektowanej kanalizacji deszczowej. Popularne jest założenie, że woda opadowa rozejdzie się samoistnie zgodnie ze spadkiem terenu i wsiąknie w grunt. Nie zawsze się to sprawdza, zwłaszcza przy dużych opadach sezonowych czy wiosennych roztopach. Warto więc przemyśleć instalację kanalizacji deszczowej, zwłaszcza jeśli planujesz budowę kolejnych hal na tym samym terenie.

Przygotowanie terenu pod budowę hali – kolejne kroki

Gdy masz już pewność, że wybrany przez ciebie teren nadaje się do budowy hali oraz spełnia wszystkie twoje wymagania, możesz śmiało w niego inwestować. Po zakupie działki czeka cię jeszcze przygotowanie podłoża pod budowę hali i wybór odpowiednich fundamentów.

Szczegóły etapów budowy hali na działce budowlanej opisujemy w artykułach: