Odporność śniegowa i wiatrowa hal – jak bezpieczna jest twoja hala namiotowa?

Spis treści:

  1. Jak rozkładają się strefy śniegowe i wiatrowe w Polsce?
  2. Wycena hali namiotowej – bezpieczeństwo kosztuje.
  3. Dlaczego odchudzenie konstrukcji hali całorocznej jest nieopłacalne i niebezpieczne?
  4. Bezpieczeństwo – najważniejszy aspekt budowy hal całorocznych.

Jeśli zdecydowaliście się na budowę hali całorocznej, to na pewno z zamiarem użytkowania jej bez względu na pogodę i porę roku. Wiadomo, że hale całoroczne powinny być zaprojektowane według określonych prawem norm i być przystosowane do warunków klimatycznych jakie panują w naszym kraju przez okrągły rok. Dotyczy to zwłaszcza konstrukcji hal, zarówno aluminiowej, jak i stalowej. W zależności od lokalizacji, w jakiej planujesz postawić halę, konstrukcja będzie musiała utrzymać od 70 do nawet 200 kilogramów śniegu na metr kwadratowy dachu.

Dlatego warto wiedzieć, ile stref śniegowych i wiatrowych występuje w Polsce oraz jakie są średnie obciążenia opadami i wiatrem w danej strefie. Pozwoli ci to sprawdzić, czy wycena hali do całorocznego użytkowania, którą otrzymalłeś, obejmuje również konstrukcję przystosowaną do obciążeń z nimi związanych.

Jak rozkładają się strefy śniegowe i strefy wiatrowe w Polsce?

Każdy producent hal całorocznych wie, że w Polsce obowiązują trzy strefy wiatrowe oraz pięć stref śniegowych. Podział na strefy pokazuje, jak wysokich obciążeń śniegiem i wiatrem należy spodziewać się w danej części kraju. I do tych obciążeń musi dostosować konstrukcję hali całorocznej, aby budowla była bezpieczna dla użytkowników.

Wartości obciążenia śniegiem w Polsce są następujące:

I strefa – 70 kg/m2 – zachodnia Polska: część województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego
II strefa – 90 kg/m2 – największa strefa, obejmująca centralną Polskę, województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, łódzkie, śląskie oraz częściowo; mazowieckie, kujawsko -pomorskie, a także Tarnów i okolice (woj. małopolskie)
III strefa – 120 kg/m2 – obejmuje województwa: pomorskie, podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie oraz część województw: mazowieckiego, kujawsko – pomorskiego, warmińsko – mazurskiego
IV strefa – 160 kg/m2 – województwo podlaskie i pozostałą część województwa warmińsko -mazurskiego
V strefa – 200 kg/m2 – część województwa małopolskiego: Podhale i Tatry

Jak widać, dla pierwszej strefy śniegowej, obejmującej zachodnią Polskę, wartość obciążenia śniegiem to 70 kg/m2. Konstrukcja hali całorocznej stawiana w tym obszarze musi unieść nie tylko ciężar poszycia i zamontowanych instalacji, ale także 70 kilogramów śniegu, który może spaść i zalec na każdym metrze kwadratowym dachu. Analogicznie sytuacja wygląda dla pozostałych stref śniegowych.

A tak w Polsce rozkładają się  strefy obciążenia wiatrem:

I strefa  
– 22 m/s (ok. 79 km/h) dla terenów poniżej 300 m n.p.m.
– 25m/s (90km/h) dla terenów położonych poniżej 500 m n.p.m.

II strefa
– 26 m/s (ok. 94 km/h)

III strefa
– 22 m/s dla terenów położonych poniżej 300 m n.p.m.
– 30 m/s (108 km/h) dla terenów położonych poniżej 950 m n.p.m.

Oprócz obciążeń wywołanych opadami śniegu, hala całoroczna musi wytrzymać również obciążenia wiatrowe. Dla I strefy mamy podane dwie wartości. Ponieważ Polska jest krajem nizinnym – ponad 90% powierzchni kraju leży poniżej wysokości do 300 metrów n.p.m., dla większości hal całorocznych wystarczająca będzie wytrzymałość konstrukcji na wiatr o prędkości 22 m/s.

Patrząc na rozmieszczenie stref i wielkość obciążeń, którym musi sprostać konstrukcja hali, możemy się domyślić, że cena hali całorocznej będzie różnic się w zależności od docelowej lokalizacji.

Wycena hali namiotowej – bezpieczeństwo kosztuje

Oferowana przez konkurencję standardowa wycena hali namiotowej (często określanej jako „hala namiotowa całoroczna”), obejmuje konstrukcję aluminiową o odporności śniegowej rzędu 0,2 kN/m2 (czyli 20 kg/m2) i obciążenie wiatrowe na poziomie 22 m/s. O ile taka wartość siły wiatru jest dopuszczalna dla większości terenów z I strefy, to wartość obciążenia śniegiem- 20 kg/m2 – to za mało nawet jak na pierwszą strefę śniegową.

Widać jak na dłoni, że wyceniane obiekty namiotowe to nie hale całoroczne, tylko hale tymczasowe, do wykorzystania co najwyżej latem. Warto mieć tego świadomość, bo prawo polskie nie ogranicza tymczasowego użytku takich hal wyłącznie do sezonu letniego. A stawianie hali tymczasowej na zimę, z konstrukcją o bardzo ograniczonej wytrzymałości, to stwarzanie zagrożenia dla użytkowników hali.

Hala namiotowa o tak zaniżonych parametrach nie ma prawa wytrzymać wymaganych obciążeń śniegowych i wiatrowych, nie jest więc bezpieczna. Niemniej szeroko dostępne wyceny takich hal nadal oparte są o zaniżone wartości, co pozwala zachować podejrzanie atrakcyjną cenę. Opcja dostosowania konstrukcji do lokalnych warunków klimatycznych jest zawsze dodatkowo płatna. Koszt adaptacji konstrukcji hali namiotowej o powierzchni 1000 m2 zaczyna się od 30 000 PLN.

Dlaczego odchudzenie konstrukcji hali całorocznej jest nieopłacalne i niebezpieczne?

Odchudzenie konstrukcji hali poprzez wybór nieodpowiedniego materiału, zmniejszanie liczby elementów konstrukcyjnych i montażowych z reguły przekłada się na niższą cenę hali całorocznej. Jest to pozorna oszczędność, bo konstrukcja nie spełniająca norm wytrzymałościowych oznacza znikomą odporność na obciążenia. W efekcie hala oparta na takiej konstrukcji stanowi zagrożenie dla użytkowników. A odpowiedzialność za ewentualny wypadek ponosi inwestor, stawiając halę nie spełniającą norm bezpieczeństwa.

Dostosowanie konstrukcji hali do strefy śniegowej i wiatrowej na etapie projektowania oznacza wyższą cenę obiektu, ale w dłuższej perspektywie przynosi oszczędności. Nie trzeba dostosowywać konstrukcji po wybudowaniu hali, która zawsze wiąże się z wymianą obecnej konstrukcji na nową. To pociąga za sobą wzrost kosztów nie tylko o cenę adaptacji hali, ale również transport, demontaż i utylizację starej konstrukcji oraz transport i montaż nowej, a także założenie poszycia oraz używanych instalacji, np. oświetlenia, ogrzewania. Doliczmy do tego czas potrzebny na demontaż i ponowny montaż hali, który oznacza przecież z przestój w działalności i pewne starty biznesowe…

Bezpieczeństwo – najważniejszy aspekt budowy hal całorocznych

Budowa hali całorocznej z mocną konstrukcja stalową, wedle obowiązujących norm, stref klimatycznych i wymogów prawa gwarantuje bezpieczeństwo jej użytkownikom. Równie ważna dla bezpieczeństwa hali jest wysoka jakość materiałów użytych do jej budowy, a także jakość montażu. Certyfikowane materiały, takie jak cynkowana stal, PCV o wysokiej gramaturze, wełna termoizolacyjna oraz wykwalifikowany zespół monterów pozwolą na uniknięcie wpadek generujących koszty, np. uszkodzeń poszycia czy niewłaściwego naprężenia tkaniny na dachu i powstawania worków śnieżnych czy wypełnionych deszczówką.

Dlatego niska cena hali całorocznej powinna skłonić was do zastanowienia, czy przypadkiem do jej produkcji użyto nieatestowanych materiałów, a wliczony montaż przeprowadzą instalatorzy z uprawnieniami. W końcu cena hali całorocznej obejmuje nie tylko materiały i montaż, ale również bezpieczeństwo użytkowników.