Pierwsza szkolna hala sportowa – piszą o nas.

Pierwszą szkolną halę sportową wybudowaliśmy w Kozach dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej imienia Karola Wojtyły. Technologia, w jakiej budujemy obiekty sportowe spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestora. Po wybudowaniu i przetestowaniu hali postanowił opowiedzieć o niej w lokalnych mediach w artykule: Hala sportowa z prawdziwego zdarzenia.