Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies

W Rubb Polska przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania waszej prywatności jako użytkowników odwiedzających naszą stronę www.rubbpolska.pl oraz kontaktujących się z nami bezpośrednio, mailowo lub telefonicznie. Dlatego stworzyliśmy ten informator, aby wyjaśnić wam, jakie informacje zbieramy podczas waszego pobytu w naszej witrynie oraz jak je przetwarzamy.

W skrócie:

 • pobieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, które przesyłacie do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego i formularza wyceny hali. Używamy tych danych jedynie do kontaktu z Państwem w sprawie przedstawienia oferty.
 • przetwarzamy informacje zbierane za pomocą plików cookies, pozostawionych w Państwa przeglądarkach. Dzięki nim dostosowujemy naszą stronę do waszych preferencji, dzięki niemu wygodniej się z niej korzysta.
 • macie prawo dostępu do zebranych przez nas waszych danych osobowych. Macie prawo do ich zmiany, a także usunięcia. Wystarczy skontaktować się z nami w tej sprawie pisząc na daneosobowe@rubbpolska.pl
 • pliki cookie są domyślnie przechowywane w na waszych urządzeniach. Rodzaj danych i czas ich przechowywania możecie zmienić w ustawieniach przeglądarki, z której korzystacie.

A teraz szczegółowo opiszemy, w czym rzecz.

Informacje wstępne, ale ważne.

1. Na potrzeby lepszego odbioru polityki prywatności wprowadziliśmy następujące określenia:

 • Państwo, użytkownik, użytkownicy – odnosi się do osoby lub osób odwiedzających stronę www.rubbpolska.pl, również do tych, którzy skontaktowali się z Rubb Polska poprzez zamieszczony na stronie formularz kontaktowy, telefonicznie lub wysyłając maila bezpośrednio na adres info@rubbpolska.pl.
 • My – odnosi się do Rubb Polska, właściciela strony www.rubbpolska.pl
 • RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Rubb Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Łodzi przy ulicy 3 maja 64/66, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000654889, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 729 – 271 – 39 – 62, REGON: 366148650. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami RODO oraz zgodnie z niniejszą polityką prywatności, stworzoną w oparciu o te przepisy.

Jakie dane gromadzimy?

1. Dane osobowe:

 • Jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową i kontaktują się z nami poprzez formularz kontaktowy umieszczony na tej stronie, to przekazują nam Państwo następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy, adres IP.
 • Kontaktując się z nami telefonicznie lub pisząc na adres mailowy, przekazują nam Państwo następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy.

2. Pliki cookies / ciasteczka

 • Nasza strona www.rubbpolska.pl używa plików cookies czyli
  tzw. ciasteczek. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie łączy się z naszą stroną, witryna rozpozna rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Gromadzą informacje o adresie IP, typie wykorzystywanej przeglądarki, języku rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, o czasie i dacie wizyty oraz lokalizacji. Pliki cookies identyfikują Państwa jako użytkowników naszej strony internetowej, co pozwala nam na dopasowanie jej treści do Państwa potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody korzystania z naszej strony internetowej, a zebrane w ten sposób dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Rubb Polska Sp. z o. o. w celu optymalizacji działań.
 • Mogą Państwo tak skonfigurować przeglądarkę internetową, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności naszej strony internetowej.

3. Na stronie internetowej zainstalowaliśmy również:

 • piksel facebooka, który pozwala na lepsze dopasowanie naszych treści reklamowych i promocyjnych wyświetlanych w serwisie Facebook.
 • kod śledzenia Google Tag Manager w celu prowadzenia statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. W jaki sposób Google przetwarza dane, dowiecie się z jego polityki prywatności: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Dlaczego zbieramy Państwa dane?

1. Zbierane przez nas dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • monitorowania i sprawdzania w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony internetowej, aby usprawniać jej funkcjonowanie i zapewnić Państwu bardziej efektywną i bezproblemową nawigację po niej.
 • statystycznych i reklamowych.
 • odpowiedzi na zapytania przesłane przez formularz kontaktowy, email telefon lub pocztę tradycyjną. Przesłanie przez Państwa zapytania rozumiemy jako zgodę na kontakt z naszej strony w celu ich dalszej realizacji.
 • kontaktu handlowego w celu przedstawienia oferty firmy, umówienia spotkania i innych działań handlowych. W przypadku, gdy są Państwo przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, przedstawiciele Rubb Polska mogą skontaktować się z Państwem, aby uzyskać ofertę, potrzebną informację lub dokumenty. Przetwarzanie Państwa danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, jakim jest sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji handlowych.
 • realizacji umowy lub zamówienia pomiędzy Rubb Polska a Państwem. W przypadku zawarcia umowy lub złożenia zamówienia, podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.
 • realizacji umowy lub zamówienia pomiędzy Rubb Polska, a innym podmiotem. W przypadku wskazania Państwa jako osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, Państwa dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy (lub zamówienia) zawartej pomiędzy Rubb Polska, a Państwa pracodawcą lub innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.
 • realizacji obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji. W przypadku wykonywania umowy, zamówienia lub innego świadczenia na Państwa rzecz, będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy, w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy są Państwo stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji, gdy stroną umowy lub zamówienia jest Państwa pracodawca lub podmiot, z którym Państwo współpracują lub gdy zostało wykonane na Państwa rzecz jakiekolwiek świadczenie.

2. Nie zbieramy i nie przetwarzamy danych wrażliwych, w rozumieniu art. 9 i 10 RODO.
3. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych wcześniej danych osobowych. Aby cofnąć zgodę, prosimy o wysłanie maila z informacją na adres podany w punkcie 11, niniejszej polityki prywatności. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi.
4. W przypadku danych osobowych zbieranych przez przedstawicieli Rubb Polska w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych, ich podanie jest w pełni dobrowolne.

Co się stanie, jeśli nie udzielicie nam zgody na przetwarzanie danych i zamieszczenie plików cookies?

Nie będziemy się mogli z Państwem skontaktować. W przypadku tzw. ciasteczek, brak zgody na ich użycie uniemożliwi nam dopasowanie treści serwisu i reklam do Państwa preferencji.

Jakie prawa przysługują Państwu z tytułu przekazania danych osobowych?

1. Macie Państwo prawo dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą i których jesteśmy administratorem oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; mają Państwo również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W tym celu należy się skontaktować z osobą nadzorującą przetwarzanie danych w naszej firmie.
2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Rubb Polska jest możliwy wyłącznie drogą elektroniczną. Wszelkie informacje i działania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy zgłaszać pisząc na adres daneosobowe@rubbpolska.pl
3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także gdy przepisy krajowe, unijne bądź przepisy prawa międzynarodowego obligują nas do przechowywania danych.
4. Mamy prawo udostępniać Państwa dane osobowe oraz inne dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
5. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
6. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych do tego pracowników.
7. Od dnia 25 maja 2018 przysługuje Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Dbamy o bezpieczeństwo waszych danych.

1. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić naszą stronę internetową przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
2. Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.
3. Dane osobowe podawane przez Państwa w formularzu na stronie internetowej www.rubbpolska.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
4. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami Rubb Polska.