Pozwolenie na budowę hali, hala na zgłoszenie – zmiany w przepisach budowlanych 2020.

Zmiany w prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego tego roku, wejdą w życie 19 września. Nowelizacja Ustawy – Prawo Budowlane ma uprościć formalności związane ze składaną dokumentacją i przyśpieszyć procesy inwestycyjno – budowlane.

Przyjrzymy się, które ze zmian bezpośrednio dotyczą budowy hal całorocznych, hal tymczasowych i hal namiotowych. Czy rzeczywiście łatwiej będzie uzyskać pozwolenie na budowę hali? Czy zmieni się też procedura stawiania hali na zgłoszenie?

 

Hala bez pozwolenia – jakie zmiany w formalnościach?

W aktualizacji  ustawy znajdziemy ujednoliconą listę robót i obiektów budowlanych, które można stawiać na zgłoszenie lub bez niego. Zebrano w niej wszystkie możliwe przypadki występujące w ustawie, aby uniknąć różnych interpretacji.

W przypadku hal tymczasowych, czyli hal namiotowych stawianych na okres użytkowania do 180 dni, przepisy się NIE ZMIENIAJĄ. Nadal halę tymczasową – nietrwale połączoną z gruntem i przeznaczoną do rozbiórki – wybudujemy na zgłoszenie.

 

Pozwolenie na budowę hali – od teraz szybciej i łatwiej

Większe zmiany dotyczą formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę hali całorocznej. Procedury i dokumentacja konieczne do uzyskania zgody na budowę zostały uproszczone, co przyśpieszy realizację inwestycji.

NAJWIĘKSZA ZMIANA dotyczy projektu budowlanego. Do tej pory był to jeden dokument, który należało dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę hali. Od 19 września projekt budowlany zostanie rozdzielony na trzy osobne części:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu
  • projekt architektoniczno – budowlany
  • projekt techniczny

Ustawa wskazuje, co dokładnie powinno znaleźć się w każdym z projektów. Dzięki temu unikniemy wątpliwości i nietrafionych interpretacji, co dany projekt powinien zawierać.

Także procedury związane ze składaniem tych dokumentów w urzędzie ULEGAJĄ ZMIANIE. Projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno – budowlany trzeba złożyć, jak dotychczas, razem z wnioskiem o wydaniu pozwolenia na budowę. Natomiast projekt techniczny należy dostarczyć po zakończeniu budowy, podczas składania wniosku o wydanie decyzji na użytkowanie.

KOLEJNĄ ZMIANĄ jest rezygnacja ze wzoru wniosku o pozwolenie na budowę. Ponieważ wzór oraz rozporządzenie, które go określa dosyć często zmieniają się, zrezygnowano ze sztywnego szablonu. Po wejściu aktualnej ustawy w życie, decyzja będzie wydawana zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, bez określonego wzoru.

OSTATNIA ISTOTNA ZMIANA dotyczy unieważnienia decyzji o pozwoleniu na budowę lub na użytkowanie. Dotychczas decyzję o pozwolenie na budowę można było uchylić w dowolnym czasie. Nowe przepisy ograniczają ten czas do pięciu lat od chwili doręczenia lub ogłoszenia decyzji. Po upływie tego czasu decyzji nie można uchylić. Natomiast decyzja dotycząca pozwolenia na użytkowanie nie może zostać uchylona po upływie pięciu lat od dnia, w którym stała się ostateczna.

 

Pozostałe zmiany w prawie budowlanym

Pozostałe aktualizacje przepisów mających zastosowanie przy budowie tymczasowych hal namiotowych i hal całorocznych:

  • prace polegające na przebudowie, remoncie, instalowaniu czy przebudowie gruntu na działce budowlanej nie będą wymagać pozwolenia
  • zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne opłat za wydanie warunków przyłączenia do sieci a także ich zmianę i aktualizację; włączenie do sieci i odbiór przyłączy wodno-kanalizacyjnych; inne powiązane z tym zezwolenia.

Co ważne – nowe przepisy będą mogły być stosowane odnośnie do spraw wszczętych i niezakończonych.

Jeśli macie pytania dotyczące budowy hali na zgłoszenie lub jak uzyskać pozwolenie na budowę hali – piszcie lub dzwońcie do nas.