Arrow down

Ogrzewanie i wentylacja

Badać

Do wygodnej pracy w hali niezbędne są odpowiednie instalacje.

Wybór mocy oświetlenia, sposobu ogrzewania, klimatyzacji i innych instalacji wspierających przekłada się na warunki i jakość pracy w hali.

Wentylacja obiektów halowych

Standardowo każda hala Rubb posiada otwory wentylacyjne usytuowane na górze ścian szczytowych, które umożliwiają naturalną wentylację. Aby zwiększyć jej poziom, umieszczamy dodatkowe otwory wentylacyjne w ścianach. Zamontowanie w nich wentylatorów zapewnią zalecaną ilość świeżego powietrza na godzinę, zależnie od intensywności prac w hali.
W halach Thermohall™ możliwa jest również instalacja specjalistycznej wentylacji, na potrzeby ekstrakcji spalin czy oparów z lakierni.

Wentylacja w hali ocieplanej jest niezbędna do:

  • zmniejszenia efektu kondensacji – skraplania się wody na ścianach i suficie wewnątrz hali
  • utrzymania dobrej jakości powietrza
  • zapobiegania nagrzaniu się wnętrza

Ogrzewanie hali

Doposażenie termohali w systemy ogrzewania – elektryczne, na olej opałowy czy LPG – jest możliwe. Urządzenia grzewcze, w tym recyrkulacyjne, umieszczamy wewnątrz lub na zewnątrz hali, a emitowane ciepło rozprowadzamy za pomocą systemów rur i przewodów w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią temperaturę w hali.

Osuszanie wnętrza hali

Powszechnie uważa się, że hale magazynowe muszą być cały czas ogrzewane, aby uniknąć problemów z wilgocią. W rzeczywistości wystarczy osuszyć halę, co pozwoli na skuteczne pozbycie się nadmiaru wilgoci i jest tańsze nawet o 75% w porównaniu z ogrzaniem tej samej kubatury.
W przypadku naszych hal izolowanych ryzyko zbierania się wody na ścianach i suficie praktycznie nie występuje. Jest to możliwe dzięki dobrze dobranej grubości izolacji oraz sposobie produkcji poszycia izolacyjnego, gwarantujący jego całkowitą szczelność.
Jeśli rodzaj przechowywanego w termohali produktu lub wykonywanych prac wymaga dodatkowego osuszania, montaż specjalistycznej instalacji jest możliwy.

Klimatyzacja hali ocieplanej

Stworzenie funkcjonalnego budynku, spełniającego wymagania użytkowników, jest dla nas priorytetem. Dlatego też w naszych halach ocieplanych umożliwiamy montaż różnego rodzaju urządzeń i instalacji ułatwiających korzystanie z obiektu. Należy do nich także system klimatyzacji, który może obejmować całe wnętrze hali bądź tylko jej część. W ten sposób tworzymy strefy o różnych warunkach klimatycznych i różnym przeznaczeniu. Dodatkowo oferujemy możliwość wydzielania takich stref za pomocą ścianek działowych, izolowanych technologią Thermohall™.

Skontaktuj się z nami


michal.knop@rubbpolska.pl