Arrow down

Izolowana hala magazynowa dla sektora lotniczego

Dzierżoniów

Arrow down

Lista wymogów inwestora dla hali magazynowej była krótka, ale konkretna: stała temperatura i zero wilgoci wewnątrz oraz swobodny dostęp do magazynu z hali produkcyjnej, usytuowanej obok.

Producent silników samolotowych, firma Unison, skontaktował się z nami w celu zaprojektowania i instalacji hali ocieplanej, w której mógłby bezpiecznie przechowywać komponenty elektroniczne. Zaproponowaliśmy użycie poszycia Thermohall™, które „odhaczyło” dwa punkty z listy inwestora: zagwarantowało stabilną temperaturę wewnątrz hali, jednocześnie redukując zjawisko kondensacji (skraplania się wody na suficie i ścianach).

Podobne rozwiązanie zastosowaliśmy w hali magazynowej dla łódzkiego dystrybutora ekranów Led.

Biorąc pod uwagę miejsce instalacji hali magazynowej, szczególnie strefę śniegową i wiatrową, zaprojektowaliśmy dla niej wytrzymałą konstrukcję nośną z ocynkowanej stali. Do konstrukcji hali dopasowaliśmy szyte na miarę termoizolowane poszycie z wełny szklanej o grubości 100 mm. Metoda produkcji poszycia Thermohall™ gwarantuje jego szczelność. Dla inwestora oznacza to mniejsze rachunki za ogrzewanie i utrzymanie hali.

Trzeci wymóg również udało nam się spełnić.

Niezbędne do produkcji części do silników musiały być jednocześnie „pod ręką”. Ponieważ rozbudowa istniejącej już hali produkcyjnej o magazyn nie była możliwa, rozwiązaniem było postawienie osobnej hali magazynowej. Inwestor wybrał miejsce przy hali produkcyjnej, do którego prowadziły dwa wejścia. Aby umożliwić swobodne poruszanie się między dwoma budynkami, zaprojektowaliśmy dwa łączniki. Oba przejścia ociepliliśmy wełną szklaną, aby ograniczyć straty ciepła do minimum i utrzymać stabilną temperaturę w obu halach.